Dlaczego my?

Niedawna rozmowa z jednym z naszych potencjalnych klientów, który zapytał „dlaczego właśnie nas powinien wynająć do przeprowadzenia procesu zmiany” zainspirowała mnie do napisania niniejszego artykułu. Wtedy odpowiedziałem, że pomagamy osiągać doskonałość organizacyjną poprzez zmianę, projektowanie i wdrażanie systemów zarządczych oraz zmianę mentalności pracowników. Dzięki temu organizacja lepiej wykorzystuje swoje zasoby. Pamiętamy też, że te rozwiązania mają przynieść konkretny mierzalny efekt finansowy, a tym samym poszukujemy rozwiązań dających atrakcyjną stopę zwrotu. Jesteśmy w tym dobrzy, a o naszej skuteczności świadczą listy referencyjne od naszych Klientów. Podróż powrotna trwała kilka godzin i to pytanie nie dawało mi spokoju. Oczywiście to co napisałem powyżej jest prawdą i w sposób syntetyczny oddaje nasze podejście i usługi.

Ale ta odpowiedź nie jest pełna. Nie oddaje bowiem ducha naszej pracy i przyświecającej nam filozofii.

Po pierwsze prawdziwie jesteśmy zainteresowani naszymi Klientami. Ich problemami, wyzwaniami, ograniczeniami, uwarunkowaniami. Chcemy rzeczywiście ich poznać. Jesteśmy ich ciekawi. Tak jak interesujemy się właśnie co poznaną osobą.

Po drugie przyświeca nam troska o ich organizację. Czujemy się za nią odpowiedzialni. Cechuje nas zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania i majątek naszych klientów To tak jak z pójściem do lekarza. Są lekarze, którzy wypisują recepty, a są lekarze którzy rzeczywiście troszczą się o swoich pacjentów, pilnują aby brali przepisane leki i interesują się przebiegiem terapii czynnie w niej uczestnicząc.

Po trzecie jesteśmy sceptyczni. Dochodzimy do sedna problemu. Nie przyjmujemy „na wiarę” otrzymanych opowieści i uzasadnień ale sprawdzamy jak jest naprawdę. Krytycznie patrzymy na system zarządzania i realizowane procesy.

Po czwarte zapewniamy inną perspektywę. Dzięki naszej metodologii i wielu wcześniejszych doświadczeniach możemy pokazać organizację z innej strony. Zadajemy pytania, których nikt wcześniej nie zadał bo ich nie wymyślił lub bał się zadać. Zewnętrzne spojrzenie bywa wielce inspirujące.

Po piąte cechuje nas holistyczne spojrzenie na organizację. Patrzymy na nią całościowo. Również jako element większej całości w procesie dostarczania wartości do klienta. Podejście „silosowe” bywa zgubne. Poprawa efektywności jednego tylko z obszarów może powodować wzrost kosztów gdzie indziej. Sprawdzamy czy aby tak się nie dzieje.

Po szóste, jesteśmy wynajmowani do przeprowadzenia konkretnego zadania. Nie interesują nas wewnętrzne gry i polityka jak również tzw. „bieżączka”. Mamy czas żeby się skupić wyłącznie na naszym zadaniu i wyzwaniach. Nie zależy nam na tym aby pracować w danej firmie „stąd do końca świata”. Nasz czas bytności w danej organizacji jest określony na początku współpracy. Tym samym jesteśmy odporni na próby wykorzystania nas do partykularnych interesów poszczególnych ludzi w organizacji.

I właśnie z tych powodów jesteśmy najlepszym wyborem naszych Klientów.