Controlling operacyjny narzędzie podejmowania decyzji

Słowo controlling zrobiło w minionych latach oszałamiającą karierę. Controlling stał się modny. Jest wykładany na wyższych uczelniach ekonomicznych, powstały dedykowane mu szkoły. W wielu przedsiębiorstwach funkcjonują samodzielne stanowiska i działy controllingu. To pojęcie przeszło taką samą drogę jak marketing i wg mnie straciło trochę na swojej istocie.

Controllingowcy w przedsiębiorstwach zajmują się wieloma aspektami ich działalności, sporządzają szereg analiz, zestawień i raportów. Jednak moje spostrzeżenia z wielu organizacji pokazują, że najczęściej managerowie nie korzystają z tych informacji. Ignorują je i traktują jako zbędne. Utrzymują całe działy controllingu tylko dlatego że uważają że tak należy nie wnikając w ich istotę. Zastanówmy się na chwile czym jest a raczej czym powinien być controlling. Zgodnie z definicją:

Controlling to narzędzie diagnostyczne procesu planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów.

W tej krótkiej definicji tkwią wszystkie niezbędne elementy mówiące o istocie i znaczeniu controllingu.

Po pierwsze muszą być wyznaczone cele.

Największy błąd jaki popełniany jest podczas projektowania i funkcjonowania działów controllingu to brak określonych celów. Zastanawiające jest w jaki sposób mogą działać służby controllingowe jeśli nie mają określonych (najlepiej jednostką miary) celów? A gdzie punkt odniesienia? Jeśli go nie mamy controlling sprowadza się do wykonywania najróżniejszych analiz, które co najwyżej zostaną uznane za „interesujące”.

Po drugie jest to narzędzie diagnostyczne

I jako takie diagnozuje rzeczywistość przedsiębiorstwa. Nie musimy mieć odrębnego działu controllingu aby diagnozować sytuację. Wg mnie diagnoza, analiza i raportowanie są jednym z najważniejszych obowiązków każdego managera. Istotą jest funkcja kontrolna dzięki której możemy identyfikować odchylenia i badać ich przyczyny.

Po trzecie controlling odnosi się przebiegu procesów

I tutaj dochodzimy do controllingu operacyjnego jako najbliższego procesom zachodzącym w przedsiębiorstwie. Jest on nastawiony na zapewnienie informacji niezbędnych do sterowania przebiegiem procesów gospodarczych, a tym samym wynikiem przedsiębiorstwa w krótkim czasie.

Zatem decyzje, podejmowane na podstawie controllingu operacyjnego, dotyczą bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Proces ten polega na przekształceniu najważniejszych planów strategicznych firmy w plany operacyjne. Plany muszą być odpowiednio dopasowane (specyficzne) do części z których składa się przedsiębiorstwo. Proces dopasowania odbywa się podczas procesu budżetowania.

Informacje z systemu controllingu dotyczą przede wszystkim teraźniejszej działalności przedsiębiorstwa, wykonania zadań oraz wykorzystania zasobów. Aby działał on prawidłowo managerowie muszą odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  1. Jakim obszarem zarządzam?
  2. Jakie zasoby kontroluję?
  3. Jakie koszty kontroluję?
  4. Jakie przychody kontroluję?
  5. Jakie cele mierzalne mogę postawić dla swojego obszaru podnoszące jego efektywność odnoszące się do kontrolowanych przeze mnie zasobów?
  6. Jakie rzeczy muszę zaplanować?
  7. Czy istotny jest sposób wykonania zadań?
  8. W jaki sposób skontroluję, że jestem blisko realizacji celu?

Controllingu nie można utożsamiać z pojęciem „kontroli”. Funkcje controllingu jakimi są: sterowanie, kierowanie i regulacja procesów powodują, że należy go rozumieć szerzej. Moim zdaniem jest to swego rodzaju filozofia i podejście do zarządzania zasobami oraz oceny ich efektywności.