Fabryka bez ludzi – czy to możliwe?

Poniżej przedstawiam artykuł, który napisałem razem z Krzysztofem Fieglerem z UiBS. Niniejszy artykuł ukazał się w październikowym wydaniu miesięcznika AUTOMATYKA.

Fabryka bez ludzi – czy to możliwe?

Wyobraźcie sobie fabrykę, w której nie ma ludzi. Zamiast nich pracują w pełni zautomatyzowane linie i maszyny, roboty i drukarki 3D, nawet transport i magazyny są w pełni zautomatyzowane. Czy taka wizja to melodia odległej przyszłości czy bliska rzeczywistość?  Zastanówmy się, dlaczego do tej pory takie fabryki nie powstały i nie są powszechne. Przecież dostępne są już wszystkie niezbędne elementy. Jednak aby taka wizja mogła się ziścić konieczny jest inteligentny system, który bez udziału człowieka byłby w stanie taką fabryką samodzielnie zarządzać – podejmować optymalne decyzje o momencie i kolejności realizacji prac w każdym miejscu takiej fabryki.

W takiej fabryce możliwa byłaby produkcja pojedynczych produktów pod indywidualne potrzeby klienta, przy jednoczesnej szybkiej i automatycznej adaptacji  do ciągłych zmian, oraz nadal wysokiej efektywności wykorzystania zasobów, zapasów i energii oraz minimalnych kosztach. Wielkość produkcji w toku byłaby mała i ciągle optymalizowana. W każdej chwili na halach produkcyjnych obowiązywałby najbardziej optymalny plan produkcji dla wszystkich zasobów produkcyjnych (zarówno pracowników jak i maszyn). Niezbędne informacje o realizacji kolejnych operacji technologicznych każdemu zasobowi na hali produkcyjnej przekazywane byłyby we właściwym czasie. A decyzje o zmianie planu w odpowiedzi na każde odstępstwo -awarię maszyny, nowe, pilne zlecenie, błędy lub braki produkcyjne itp., podejmowane byłyby  optymalnie i natychmiastowo.

Na bieżąco znane byłyby w dowolnym momencie realizacji koszty każdego zlecenia i co więcej można by było zasymulować różne zdarzenia mające wpływ na koszty  i terminy produkcji.

Wyobraźcie sobie również płynne łączenie ze sobą procesów wytwórczych realizowanych przez roboty realizowanych w różnych halach produkcyjnych, a nawet przedsiębiorstwach w inteligentne sieci, które same się optymalizują w całym łańcuchu dostaw.

Powiecie, że to niemożliwe, że nie ma narzędzia, które jest wstanie w taki sposób samodzielnie zarządzać Nic bardziej błędnego.

Otóż taki system już powstał. Wymyślono go w Polsce i nazywa się IPOsystem. Zastąpił człowieka w zarządzaniu produkcją.  IPOsystem samodzielnie steruje zarówno maszynami, urządzeniami transportowymi, robotami, drukarkami 3D, ale również wydaje polecenia ludziom – pracownikom (bo na razie niestety nie mamy takich fabryk, które mogłyby same działać, bez udziału ludzi w procesach produkcyjnych). System ten potrafi również nadzorować pracę człowieka. System samodzielnie i autonomicznie przydziela pracę wszystkim pracownikom na halach produkcyjnych, a w przypadku jakiegokolwiek odstępstwa w realizacji norm czasowych poszczególnych operacji technologicznych, dokonuje optymalizacji planu i realizuje to już w kolejnym następnym poleceniu! Jeżeli pracownik zachoruje i nie przyjdzie do pracy, zlecenia pozostałym pracownikom zostaną tak przydzielone, aby dotrzymać terminu wykonania. A jeżeli będzie trzeba system przydzieli odpowiednim pracownikom pracę w nadgodzinach.  W przypadku wystąpienia awarii tak kieruje zlecenia na pozostałe maszyny i stanowiska, aby miało to jak najmniejszy negatywny wpływ na termin ich realizacji i koszty.

To przełomowy system, rezultat wspólnej 6-letniej wspólnej pracy zespołu polskich programistów i technologów specjalizujących się w produkcji przemysłowej oraz managerów odpowiedzialnych za organizację pracy i optymalizację procesów produkcyjnych. Co więcej IPOsystem nie jest nowinką intelektualną, ale sprawdzonym narzędziem sterującym codziennie procesami wytwórczymi w kilkunastu fabrykach w Polsce.

IPOsystem jest pierwszym inteligentnym, autonomicznym systemem decyzyjnym samodzielnie sterującym produkcją, który zwalnia zarządzających produkcją z konieczności realizacji skomplikowanych procesów planistycznych, logistycznych i oraz czynności bezpośredniego przydzielania zadań na halach produkcyjnych. System na bieżąco oblicza aktualne terminy realizacji wszystkich zleceń (z dokładnością do 1 minuty). IPOsystem optymalizuje funkcjonowanie całej organizacji – samodzielnie zarządza pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi, pracownikami transportu wewnętrznego, magazynu, zaopatrzenia i kontroli jakości. Potrafi samodzielnie sterować zautomatyzowanymi maszynami, liniami produkcyjnymi, robotami. Jednocześnie bardzo upraszcza zarządzanie przedsiębiorstwem. Wspiera procesy planowania strategicznego. Umożliwia podnoszenie efektywności działania firmy produkcyjnej w zakresie m.in.: optymalizacji procesów inwestycyjnych, poprawy efektywności realizacji procesów technologicznych. Każda z firm, która użytkuje system poprawiła wydajność, zwiększyła zyskowność, skróciła terminy dostaw oraz zwiększyła swój udział w rynku. Osiągnęły one dotychczas niedostępny dla nich poziom funkcjonowania.