Gdzie te Fabryki 4.0

W najnowszym wydaniu Control Engineering ,pod takim tytułem, ukazał się raport poświęcony 4 rewolucji przemysłowej. Miałem przyjemność uczestniczyć w jego powstaniu. Zapraszam do lektury.

Tutaj link do ostatniego numeru Control Engineering:

http://www.prenumerator.trademedia.us/media/ewydanie/flipbook/40f72a113793cacaabfc7c6513bac785/index.html#p=1

Poniżej przestawiam kilka moich przemyśleń na temat Przemysłu 4.0, które powstały podczas pracy nad tym raportem

Przemysł 4.0 jest określany mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Czy faktycznie można mówić o
nowej rewolucji przemysłowej?

Wg mnie Tak, zdecydowanie można. Jak każda z poprzednich rewolucji przemysłowych ta również zmienia stosunki pracy i modele biznesowe w tradycyjnych branżach, a także tworzy nowe branże i produkty. Zmiana stosunków pracy jest już widoczna. Roboty (w tym roboty informatyczne) zastępują człowieka w coraz bardziej skomplikowanych pracach i dziedzinach w tym również w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Tak, także procesy podejmowania decyzji stają się zautomatyzowane. Powstają całe nowe branże jak np. nowe sposoby zarządzania łańcuchami dostaw umożliwiające skrócenie czasów dostaw. Pojawia się możliwość prowadzenia masowej zindywidualizowanej produkcji. W dziedzinie wytwórczej to roboty i automatyka przemysłowa. W dziedzinie zarządzania to Autonomiczne Systemy Decyzyjne czy też cały obszar analizy danych. Nie możemy również zapomnieć o Internecie Rzeczy. Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki na pewno jest to szansa dalszego rozwoju. Z moich doświadczeń wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 zdecydowanie poprawia produktywność i elastyczności działania. Efekty to: skrócenia czasów produkcyjnych, możliwości produkowania krótkich serii, wręcz indywidualnych wykonań w kosztach produkcji wielkoseryjnej, lepsza kontroli łańcucha dostaw i zmniejszenia wielkości produkcji w toku. W każdej z firm wygląda to trochę inaczej bo inaczej są ułożone procesy biznesowe, niemniej to są obszary gdzie można spodziewać się znacznych oszczędności. Druga kwestia to korzyści związane z możliwością pozyskania nowych klientów, rynków czy też wejścia w nowe sieci dostawców. Wyobraźcie sobie w pełni zautomatyzowaną i zrobotyzowaną fabrykę sterowaną przez informatyczny Autonomiczny System Decyzyjny oparty na sztucznej inteligencji z niewielkim lub żadnym udziałem człowieka w procesach wytwórczych i decyzyjnych, w pełni komunikująca się za pośrednictwem systemów informatycznych i Internetu zarówno z klientami jak i dostawcami. Wyobraźcie sobie, że Wy macie taką fabrykę, a konkurencja jeszcze nie.  Takie fabryki już powstają.

Jednak rozwój Przemysłu 4.0 w Polsce napotyka na szereg barier. Największą barierą wg mnie jest świadomość, a raczej brak świadomości naszych przedsiębiorców jak rozwiązania Przemysłu 4.0 mogą wpłynąć na poprawę efektywności ich biznesów i konkurencyjność. Nadal stosunkowo niskie koszty pracy w naszym kraju również nie motywują polskich przedsiębiorców do szukania innych rozwiązań. Przeszkodą jest również brak wykształconych inżynierów czy też w ogóle absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych.  Nie można również zapomnieć o kwestiach bezpieczeństwa związanych z nieuprawnionym dostępem do maszyn i urządzeń. Z mojego zawodowego punktu widzenia musze wspomnieć o nierozpoznanych lub źle rozpoznanych i źle opisanych procesach biznesowych – ma to ogromny wpływ na proces wdrażania rozwiązań przemysłu 4.0, koszty z tym związane i korzyści z zastosowanych narzędzi.

Polski przemysł na tle innych państw wypada średnio. Są w Polsce przedsiębiorstwa, zwykle oddziały zachodnich korporacji, w których rozwiązania Przemysłu 4.0 są wdrożone, sprawdzają się znakomicie i są dalej rozwijane, ale istnieją również przedsiębiorstwa, gdzie nie ma nawet wdrożonego systemu ERP.

Paradoksalnie „zacofanie” naszej gospodarki w zakresie informatyzacji czy też robotyzacji i automatyzacji produkcji może być szansą rozwojową. Nasi przedsiębiorcy mogą w prosty sposób „przeskoczyć” kilka etapów rozwoju nie musząc czekać aż poprzednio wdrożone rozwiązania się „zamortyzują”. Trwają prace nad Polską Platformą Przemysłu 4.0., która przybliży polskim przedsiębiorstwom rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 będzie mieć ogromny wpływ na polską gospodarkę. Albo znajdziemy się w grupie liderów przemysłowych gdzie będzie tworzona wartość dodana albo znajdziemy się w grupie państw, które będą tylko rynkiem zbytu. Pociąg z rewolucją Przemysłu 4.0 ruszył i jedzie coraz szybciej. Jeżeli chcemy liczyć się jako gospodarka i umiejscowić na stałe polskie przedsiębiorstwa w globalnym rynku to czas do niego wsiąść. Po raz pierwszy w historii nie istnieją żadne geopolityczne przeszkody, aby tego dokonać.