Zarządzanie prze wiedzę – droga do fabryki jutra

Nie może tam Was zabraknąć….

Zarządzanie prze wiedzę – droga do fabryki jutra.

Pod takim hasłem odbędzie się 21.11.2017 w Warszawie konferencja organizowana prze wydawcę czasopisma Production Manager. Ponownie praktycy zarządzania produkcją będą mogli wymienić się wiedzą i doświadczeniem.

Podczas konferencji odbędzie się  podzielona na dwa niezależne obszary tematyczne debata  – DROGA DO FABRYKI JUTRA

Paneliści opowiedzą o zasadniczych wyzwaniach stojących przed firmami produkcyjnymi a.d. 2017.  W dobie problemu firm produkcyjnych, związanych z deficytem kompetencji na rynku pracy, w opinii redakcji „Production Manager’a”, nieodzowna staje się debata n temat świadomej i długofalowej polityki kadrowej. Ponadto zastanowimy się, czy powyższa, wynikająca z rynku pracownika, asymetria stanowi zagrożenie dla planowanych w 2018 roku inwestycji, czy odwrotnie – stanowi asumpt do automatyzacji procesów produkcyjnych i wyruszenia w drogę ku Fabryce Jutra. W drugim panelu poszukamy odpowiedzi na pytania związane z wdrożeniem rozwiązań z dziedziny Smart Factory. Od czego firma powinna zacząć czwartą rewolucję przemysłową? Co oznacza cyfryzacja procesów i jakie kompetencje będą wymagane w Fabryce Jutra? Jak technologie z zakresu wirtualnej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji wpłyną na produkcyjny ekosystem, ale i na codzienną pracę menedżera…

SMART HR PANEL

Podczas panelu omówimy działania, jakie powinna podjąć firma, aby, dzięki właściwej kulturze, przyciągać do siebie najlepsze talenty. Zapytamy, jakie zagrożenia wynikają z rynku pracownika, powstania asymetrii na linii pracodawca-pracownik. Omówimy – jak budować politykę lojalnościową firmy produkcyjnej, niwelować ewentualny odpływ talentów, minimalizować rotację pracowników. Jakich kompetencji najbardziej brakuje na rynku pracy? Jakie działania powinny podejmować firmy w celu zapełnienia wspomnianej luki.

SMART FACTORY PANEL

Panel dotknie zagadnień najnowszych technologii z zakresu cyfryzacji i automatyzacji procesów w organizacjach oraz wymagań jakie stawia przed dzisiejszymi firmami Smart Factory. Usłyszmy odpowiedzi na pytanie o zasoby, jakich potrzebuje firma produkcyjna, aby rozpocząć rewolucję 4.0,  stosować technologie z dziedziny wirtualnej rzeczywistości czy sztucznej inteligencji. Zastanowimy się ponadto, czy wsparcie rządowe dla firm wkraczających na drogę rewolucji 4.0 jest w Państwa opinii wystarczające? Z czego wynika niski poziom robotyzacji i czy polskie firmy produkcyjne są gotowe na digitalizację procesów i czy nie boją się zarządzania cyfrową fabryką.

A ponadto:

Porozmawiamy o tym jak Przemysł 4.0 jako nowy paradygmat zarządzania produkcją wpływa na sterowanie produkcją?

Jak w środowisku Przemysłu 4.0 przeprowadzać optymalizację?

Jak przeprowadzać transformację w zmiennym i złożonym otoczeniu produkcyjnym?

Jak podtrzymać, transformację firmy i jej kultury organizacyjnej?

Jak pokonać drogę  od lokalnej efektywności do systemowego usprawnienia. Zastanowimy się kiedy system ERP już nie wystarcza?

I czy produkcja krótkoseryjna – czy to wciąż produkcja, a może już projekt?

21.11.2017 Hotel Novotel Airport Warszawa. Nie może tam Was zabraknąć.

Serdecznie zapraszam

Po raz pierwszy na konferencji!