Bezpłatna kompleksowa analiza systemowo operacyjna

Szanowni Państwo,

w zamian za możliwość wykorzystania case study w materiałach naukowych, promocyjnych i szkoleniowych (oczywiście bez podawania nazw firmy) mamy do zaoferowania

3 bezpłatne analizy systemowo operacyjne.

Zainspirowani różnymi akcjami na Linkedin postanowiliśmy również skorzystać z tej formy dotarcia do potencjalnych odbiorców naszych usług, a ponieważ przełom roku to dobry moment na podsumowania, analizy dokonań i wybór kierunków dalszych działań proponujemy pomoc w takim podsumowaniu.

Proponujemy przeprowadzenie bezpłatnej analizy systemowo operacyjnej: całej firmy, wybranego obszaru operacyjnego lub nurtującego problemu związanego z zarządzaniem i/lub efektywnością procesu.

Analiza przeprowadzona będzie w różnych aspektach: operacyjnym, systemowym, procesowym, behawioralnym i finansowym, zgodnie ze stosowaną przez nas metodologią. Mimo, że analiza będzie bezpłatna nie zamierzamy iść na skróty i oszczędzać na budżecie.

Efektem analizy będzie niezależne, zewnętrzne spojrzenie na problem oraz wskazanie kierunków zmian i działań.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w komentarzach  na Linkedin do 31.12.2019. Zainteresowanym prześlemy krótką ankietę, która będzie podstawą do kolejnego etapu tj. rozmowy telefonicznej bądź wizji lokalnej. Na tej podstawie dokonamy wyboru case study i wyznaczymy termin analizy, nie późniejszy jednak niż do końca pierwszego kwartału 2020.

Analiza jest bezpłatna, jednakże ponieważ chcielibyśmy móc wykorzystać zebraną wiedzę w naszej pracy naukowej, promocyjnej i szkoleniowej  oraz w związku zobowiązującymi przepisami będziemy prosić zainteresowanych o:

akceptację wyznaczonego przez nas terminu wykonania analizy, nie późniejszego jednak niż do końca pierwszego kwartału 2020 – spowodowane jest to tym, że prowadzimy normalną działalność i bezpłatną analizę chcemy wykonać w terminie dla nas odpowiednim

udzielenie referencji i rekomendacji – jeżeli wyniki analizy i nasze podejście spotka się z Waszym uznaniem będziemy prosić o udzielenie nam referencji i rekomendacji

poinformowanie sieci Linkedin o zaakceptowaniu wybranych wniosków do przeprowadzenia bezpłatnej analizy – jesteśmy transparentni, a proponowana przez nas bezpłatna analiza to rzeczywiste działanie i zobowiązanie chcielibyśmy aby sieć Linkedin dowiedziała się o wykonaniu naszego zobowiązania

udzielenie zgody na wykorzystanie case study w materiałach naukowych, promocyjnych (artykuły) oraz szkoleniowych – oczywiście na warunkach wspólnie uzgodnionych z przyjmującym bezpłatną analizę

rozważenie, na podstawie wyników analizy, dalszej współpracy w postaci płatnego projektu wdrożeniowego – niestety zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków nie związanych z osiąganym przychodem, przynajmniej potencjalnie, dlatego też zmuszeni jesteśmy postawić taki warunek. Nie jest to zobowiązanie do ponoszenia kosztów a jedynie wyrażenie woli, że rozważycie taką współpracę. A może jednak będziecie zainteresowani dalszą współpracą…. 🙂

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu ( g.kucia@getmore.com.pl ) oraz proszę pozostawienie komentarza pod wpisem na Linkedin