ISO – i so z tego?

Na wstępnie wyznam, że nie jestem całkowitym przeciwnikiem ISO oczywiście w potocznym rozumieniu tego słowa. Jestem zwolennikiem podejścia systemowego do organizacji i dlatego podejście ISO jest mi bliskie. W dużej…

Continue reading