Szkolenia

Nieprawidłowo zdefiniowane cele, brak możliwości identyfikacji problemów, przyzwyczajenia, stereotypy i paradygmaty, naturalna obawa przed zmianą – to wszystko może stanowić przeszkodę w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nasz Program Szkoleniowy pomaga zniwelować te przeszkody. Jest adresowany do wszystkich pracowników zajmujących stanowiska kierownicze: brygadzistów, mistrzów, kierowników, samodzielnych pracowników, dyrektorów. W trakcie warsztatów omawiamy wspólnie aktualne problemy, przedstawiamy fundamenty teoretyczne i opracowujemy rozwiązania.

Podstawą programu szkoleniowego jest określenie potrzeb i celów szkoleniowych zarówno przez pryzmat całej organizacji jak poszczególnych uczestników.

Nasz Program szkoleń oparty jest na własnych doświadczeniach związanych z prowadzeniem programów zmian w organizacjach i poprawy efektywności organizacji, będący połączeniem miękkich elementów rozwoju inteligencji społecznej i twardego systemu zarządzania przez cele.

Sesje szkoleniowe mogą być przeprowadzane w firmie jako sesje stacjonarne lub wyjazdowe jak również w formie treningu „jeden na jeden”.

Program rozwoju kompetencji managerskich

Celem realizacji programu rozwoju kompetencji managerskich realizowanego przez GetMore Management jest przygotowanie uczestników do skutecznej pracy ze swoimi zespołami pracowniczymi, zwłaszcza w procesach zmian i rozwoju przedsiębiorstw.

Program rozwoju kompetencji managerskich jest kompleksową koncepcją szkoleniową odnoszącą się do poziomu wiedzy, umiejętności oraz postaw. Oznacza to, że poza niezbędną ilością wiedzy merytorycznej, szkolenia korzystnie wpłyną na zmiany behawioralne uczestników związane z koniecznością dokonania zmian widocznych w określonych zachowaniach.

Stosowany przez GetMore Management program rozwoju umiejętności managerskich wynika z kilkunastoletnich doświadczeń zespołu GetMore Management w projektowaniu i wdrażaniu zmian w organizacjach. Oparty jest na dogłębnej analizie potrzeb w zakresie umiejętności managerskich zarówno organizacji i jej rozwoju (czekających organizację zmian, zadań, przedsięwzięć) oraz indywidulanych potrzeb uczestników programu. Jest połączeniem miękkich elementów rozwoju inteligencji społecznej i twardego systemu zarządzania przez cele. Wykorzystywany jest przede wszystkim jako narzędzie wspierające wdrażany proces zmian.

Program szkoleniowy angażuje wszystkie poziomy zarządzania w Państwa przedsiębiorstwie, przez co jego zasięg jest pełny i obszerny. Wiele tematów i ćwiczeń jest przygotowywanych specjalnie dla pracowników dozoru bezpośredniego, tj. brygadzistów i mistrzów. To ci pracownicy mają bezpośredni wpływ na poziom kosztów, choć rzadko zdajemy sobie z tego sprawę.

Program rozwoju kompetencji sprzedażowych

Be a W.A.R.R.I.O.R. – zostań wojownikiem

Program szkoleniowy jest adresowany do wszystkich pracowników zajmujących stanowiska handlowe (sprzedawcy, pracownicy działów marketingu, pracownicy działów obsługi Klienta), wszystkich mających kontakt z Klientami.

Uczestnicy podczas praktycznych ćwiczeń będą mogli wypróbować i doskonalić prezentowane metody oraz narzędzia umieszczone w kontekstach trudnych sytuacji i problemów związanych z procesem sprzedaży.

Każda z sesji szkoleniowych jest zakończona zadaniem ukierunkowanym na konkretne działania w środowisku pracy uczestników, co pozwoli zbudować doświadczenia związane z omawianymi tematami szkoleniowymi.

Zadania oraz analiza ich realizacji oraz omówienie realizacji indywidualnych celów i zadań uczestników odbywa się przy indywidualnym wsparciu trenera podczas sesji coachingowych one-on-one, które mogą być przeprowadzane podczas oraz przed i po spotkaniach handlowych uczestników w ich naturalnym środowisku pracy.

Schemat programu Be W.A.R.R.I.OR:

Be a W.A.R.R.I.O.R. – zostań wojownikiem

W – Who am I, where I want to be

Analiza diagnozy sytuacji i osoby szkolonego .

Kim jestem?, Gdzie jestem?, Co tu robię?, Co chciałbym robić?, Co się dzieje?, Co chciałbym zmienić?, Czego potrzebuję?, itd. Analiza obecnej sytuacji, sukcesów i niepowodzeń, motywacji i demotywatorów oraz potrzeb szkolonego

A – Authenticity, Appreciation.

Autentyczność, Świadomość i Prezencja. Inteligencja społeczna. Budowanie tych cech u handlowca praca nad sobą, ale również budowanie umiejętności wyczucia na innych ludzi, ich potrzeby i emocje (inteligencja emocjonalna). Świadomość swojej roli w organizacji, ograniczeń i możliwości.

R – Resource – pomysłowość, kreatywność, Ready – przygotowanie, wiedza i umiejętności

Praca ze szkolonym pozwalająca na rozwój jego kreatywności i poszukiwanie pozytywnych rozwiązań. Jak również przygotowania handlowca do pracy – wiedzy na temat szeroko pojętego produktu oraz umiejętności dotyczących technik sprzedaży

R – Reliability – wiarygodność i Readability – czytelność

Praca ze szkolonym aby jego postawa i przekaz był czytelny i wiarygodny.

I – Invitation – zaproszenie, Intrduction – wprowadzenie, przedstawienie, Implemetation – wdrożenie

Przygotowanie i zainicjowanie planu działań zmieniających dotychczasowe postawy, opinie, działania

O – Objectives – cele.

Właściwe określenie celów pracy, zmiany działań wg systemu zarządzania przez cele – SMART oraz planu zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, jak również planu osiągnięcia określonych celów.

R – Results – rezultaty.

Pomiar i analiza rezultatów działań, osiągnięcia celów. Analiza wariantowa i dyskusja na przyczyn niepowodzeń i sukcesów. Przygotowanie do kolejnego określenia W