Metody prognozowania

O metodach prognozowania napisano już wiele książek. W krótkim, blogowym artykule siłą rzeczy nie można opisać wszystkich. Dlatego też więcej niż samymi metodami zajmę się podejściem do prognozowania. Na początek…

Continue reading

Prognozowanie a planowanie

Czym różni się planowanie od prognozowania? Mimo wielu publikacji na ten temat w codziennej praktyce zarządzania pojęcia te są używane zamiennie. Oczywiście prognozowanie i planowanie są ze sobą powiązane jednak…

Continue reading