1 000 000

Słuchajcie podsumowałem właśnie mój arkusz pracy za maj i okazało się, że przejechałem samochodem właśnie 1 mln km  (słownie: jeden milion kilometrów) do moich Klientów

Continue reading