Antropologia organizacji

Jak najbliżej określić to czym się zajmujemy? Jakie jest naukowe podejście wykorzystywane w naszej pracy? Czerpiemy z wielu nauk: zarządzania, ekonomii, cybernetyki, socjologii, psychologii społecznej. Jednym z badanych przez nas…

Continue reading