Audyt

Celem przeprowadzanego przez nas audytu jest wskazanie niewykorzystanego potencjału drzemiącego w firmach naszych Klientów. Audyt jest krytycznym spojrzeniem na organizację i realizowane procesy. Pokazujemy miejsca wymagające zmian. Wskazujemy kierunki tych zmian oraz proponujemy rozwiązania systemowe, które pomogą poprawić efektywność przedsiębiorstwa.

Czy manager jest pewien tego, co wie? Bardzo często, choć władze poznawcze funkcjonują normalnie, a systemy informacyjne działają prawidłowo, to jednak nie informują managera rzetelnie o organizacji, o tym co w niej się dzieje. Dzięki naszej metodologii oraz doświadczeniu możemy pokazać organizację z innej perspektywy. Zadajemy pytania, których nikt wcześniej nie zadał. Zewnętrzne spojrzenie na organizację bywa wielce inspirujące.

W swoim podejściu do badana organizacji kwestionujemy i wątpimy w poszczególne twierdzenia i informacje. Nie przyjmujemy „na wiarę” otrzymanych opowieści i uzasadnień ale sprawdzamy jak jest naprawdę. Nasze metodologia zmierza do jak najlepszego poznania  organizacji. Jesteśmy prawdziwie zainteresowani naszymi Klientami. Ich problemami, wyzwaniami, ograniczeniami, uwarunkowaniami.

Efektem końcowym pierwszego etapu współpracy – Audytu Systemowo Operacyjnego jest szczegółowy raport przedstawiający wyniki naszych badań, a także konkretne wskazówki i rozwiązania, których wdrożenie pozwoli Państwu na poprawienie efektywności i osiągnięcie lepszych wyników.