Fabryka-robot Święty Graal produkcji. Nowy paradygmat zarządzania – jak być 4.0

Przemysł 4.0 to nowy paradygmat zarządzania produkcją. Dzięki rozwiązaniom Inteligentnej fabryki łatwiej zarządzać produkcją, można rozwiązać problemy planistyczne, poprawić produktywność, poprawić wykorzystanie zasobów i elastyczność produkcji oraz skrócić czasy międzyoperacyjne, a także zmniejszyć produkcję w toku. Smart Factory pozwala szybciej, efektywniej, masowo produkować jednostkowe, zindywidualizowane produkty. Brzmi jak Święty Graal managerów produkcji. Jak go znaleźć? Kiedy „zwykła” fabryka staje się inteligentna? Jak być 4.0 w realiach polskiej fabryki? Jak być Smart?

W najnowszym numerze Production Manager’a znalazł się artykuł na ten temat, który napisałem razem z Grzegorzem Skowronkiem po tytułem „Fabryka-robot Święty Graal produkcji. Nowy paradygmat zarządzania – jak być 4.0”

PM Nr4/2017 promo

Życzę ciekawej lektury.